Podmínky použití

Návštěvou a využíváním služeb internetového magazínu iBydlo.cz (dále také Magazín) potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají Magazín a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Autorská a vlastnická práva

Provozovatelem a majitelem Magazínu je Lukáš Jirsa (IČ: 88043959, dále jen Provozovatel), viz Kontakt. Nakládání s obsahem Magazínu, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas Provozovatele Magazínu; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Odpovědnost a práva naší strany

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na internetové adrese www.iBydlo.cz jsou zcela pravdivé, správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací nebo údajů zveřejněných na Magazínu. Veškeré informace na Magazínu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na Magazínu je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, zcela bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na naše stránky nebo k jejich části.

Propojení na třetí subjekty

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Magazínu z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů, na něž portál odkazuje, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Zároveň nenese žádnou zodpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Magazínu.
Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv, vyhrazuje si však právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.

Inzerce

Inzerce je téměř výhradním zdrojem financování tohoto magazínu. Veškerá reklama na webu je řádně označena dle etického kodexu internetové reklamy, což zaručuje čtenáři dokonalý přehled o komerčním i nekomerčním obsahu. Blokování reklamy proto považujeme přinejmenším za projev neslušného chování.

Post Comment

Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Podrobnosti

Do vašeho počítače mohou být během používání tohoto webu dočasně uloženy soubory cookie. Pomáhají nám analyzovat návštěvnost, zobrazovat personalizované reklamy, nebo vám usnadnit používání některých služeb webu. Cookies jsou používány výhradně za účelem zkvalitňování služeb a nejsou nijak nebezpečné. Účelem této zprávy je splnění povinnosti informovat Vás, že cookies jsou nezbytnou součástí tohoto webu a jeho používáním s tím souhlasíte. Po stisknutí tlačítka „rozumím“ Vás následující rok tato zpráva nebude znovu obtěžovat.

Zavřít