Ochrana osobních údajů

Provozovatel Lukáš Jirsa (IČ: 88043959, dále jen Provozovatel) respektuje soukromí uživatelů a zaručuje všem čtenářům magazínu iBydlo.cz (dále jen Magazín) ochranu jejich údajů. Informace, které získáme, používáme k poskytování služeb, jež můžete využívat prostřednictvím našeho Magazínu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Provozovatel vám garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

Sbírání osobních informací

V případě registrace do našeho systému nebo při jiných příležitostech vás žádáme o sdělení vaší e-mailové adresy či nastavení služeb na Magazínu (souhrnně Informace). Nejste povinni nám poskytnout Informaci, ale bez ní nemusíme být schopni poskytnout služby v kvalitě a rozsahu, jakých využívají registrovaní uživatelé, kteří nám údaje o e-mailové adrese či nastavení sdělí.

Nakládání s údaji návštěvníků

Neprodáváme, nevyměňujeme ani nepronajímáme informace od uživatelů třetím stranám. Mohli bychom pouze převést tyto informace na jiný subjekt v případě prodeje Magazínu za účelem bezproblémového pokračování funkčnosti webu pro uživatele. Údaje rovněž můžeme sdělit v případě, že to vyžaduje zákon, nebo pokud je to nezbytné za účelem dosažení funkčnosti služeb, které poskytujeme. Můžeme poskytnout statistiky o návštěvnosti, prodeji, objemu přenesených dat uživateli atd. třetím stranám, ale údaje tohoto typu neobsahují žádné identifikační znaky informace. Uživatelé, kteří si nepřejí dostávat e-maily od Provozovatele, a / nebo si přejí zrušit svůj účet na Magazínu, tak mohou učinit zasláním zprávy na e-mail uvedený v sekci Kontakt.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním Magazínu souhlasíte se shromažďováním a užitím informací v souladu s pravidly ochrany osobních údajů, popsaných v tomto dokumentu. Pokud jakkoliv změníme pravidla nakládání s osobními údaji, aktualizujeme změny na této stránce.

Post Comment

Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Podrobnosti

Do vašeho počítače mohou být během používání tohoto webu dočasně uloženy soubory cookie. Pomáhají nám analyzovat návštěvnost, zobrazovat personalizované reklamy, nebo vám usnadnit používání některých služeb webu. Cookies jsou používány výhradně za účelem zkvalitňování služeb a nejsou nijak nebezpečné. Účelem této zprávy je splnění povinnosti informovat Vás, že cookies jsou nezbytnou součástí tohoto webu a jeho používáním s tím souhlasíte. Po stisknutí tlačítka „rozumím“ Vás následující rok tato zpráva nebude znovu obtěžovat.

Zavřít